ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ

Русе

Улица Александровска

Русе

Улица Александровска

Русе

Улица Александровска

Русе

Паркове квартал Възраждане

Русе

Паркове квартал Възраждане

Русе

Паркове квартал Възраждане

Русе - Сливо поле

Магистрален водопровод Русе - Сливо поле (22 км.)

Русе - Сливо поле

Магистрален водопровод Русе - Сливо поле (22 км.)

Русе - Сливо поле

Магистрален водопровод Русе - Сливо поле (22 км.)

Русе

Русенски индустриален парк

Русе

Русенски индустриален парк

Русе

Русенски индустриален парк

Русе

Русенски индустриален парк

Тутракан

Колектори към пречиствателни станции

Тутракан

Колектори към пречиствателни станции