ЖИЛИЩНИ И ПРОМИШЛЕНИ СГРАДИ

Русе

Сградата на шивашка фабрика "Стеса"

Русе

Жилищна сграда на улица Воден

Русе

Жилищна сграда на улица Воден

Русе

Комплексен онкологичен център Русе

Русе

Комплексен онкологичен център Русе

Русе

Комплексен онкологичен център Русе

Русе

Жилищна сграда на улица Димитър Атанасов

Русе

Първа Инвестиционна Банка

Русе

Първа Инвестиционна Банка

Русе

Жилищна сграда на площад Дунав

Русе

Жилищна сграда на площад Дунав

Русе

Жилищна сграда на площад Дунав

Русе

Фамилна къща

Русе

Фамилна къща

Русе

Фамилна къща

Русе

Промишлена сграда

Русе

Промишлена сграда

Русе

Търговски комплекс "Автосвят"

Русе

Търговски комплекс Автосвят

Русе

Завод МОНТЮПЕ

Русе

Завод МОНТЮПЕ